top of page

POŽIČOVŇA SNOWBOARDOV

❄ rezervácie na jarné prázdniny prijímame od 7.2.2024 !

❄ naša výstroj je vždy pripravená na dokonalý športový zážitok
    (nabrúsená, navoskovaná)

každý rok nové moderné vybavenie požičovne

ako jediný v Bratislave máme na dezinfekciu topánok profesionálny prístroj

dostupnosť lyží aj na poslednú chvíľu

informácie ohľadom lyžiarskych výcvikov
Vybavenie požičovne
 • lyže, lyžiarky,palice

 • NOVINKA skialp  (lyže,lyžiarky,pásy,palice)

 • snowboardy, topánky

 • bežky, topánky, palice

 • prilby,vaky,okuliare

 • korytnačky na chrbát

MOŽNOSTI POŽIČANIA ZIMNEJ VÝSTROJE

SLUŽBA - POISTENIE VÝSTROJE !  Za 10€ kompletne poistená výstroj proti krádeži a zlomeniu-poškodeniu (do 150€) !

Celosezónne požičanie

Výstroj si požičiate na celý rok za jednu fixnú cenu a bez zálohy. Ušetríte ak plánujete viacej zimných aktivít v roku.

Krátkodobé požičanie

Štandardné zapožičanie výstroje na konkrétny počet dní. Vhodné pre školské lyžiarske výcviky a jednorazové zimné pobyty.

❄ rezervácie na jarné prázdniny prijímame od 7.2.2024 !

OZNAM

Zrušili sme zálohy za zapožičanú výstroj (okrem SKIALP a a 5*), platí sa iba požičovné. 

PODMIENKY POŽIČOVNE

 • Rezervácia zimnej výstroje
  SKIALP výstroj je možné rezervovať si OSOBNE najskôr 14dní pred lyžovačkou alebo TELEFONICKY. Cena rezervácie je 5€ ako nevratný manipulačný poplatok.
 • Zapožičanie
  Pre zapožičanie je nutné predložiť minimálne jeden platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas). Športová výstroj sa zapožičiava na dobu určitú. Doba zapožičania je záväzná z dôvodu ďalších rezervácií. Pri zapožičaní sa skladá záloha v hotovosti až do výšky 100% hodnoty výstroja. Výška záloh je stanovená individuálne v konkrétnej nájomnej zmluve. Zálohu vraciame pri riadnom vrátení zapožičanej výstroje. Platbu zálohy neprijímame platobnou kartou. Pri zapožičaní výstroje je cena požičovného započítaná už v zálohe (napr. hodnota výstroje je 100€, požičovného 50€, ZÁLOHA je 100€ a pri riadnom vrátení Vám vrátime 50€). Pri omeškanom vrátení je záloha krátená o doplatok nájomného. Pri predčasnom vrátení sa zostávajúca časť nájomného zaplatená do riadneho termínu účtuje 50% z každého dňa. V cenníku máme vybavenie ktoré zapožičiavame BEZ ZÁLOHY čo znamená že neplatíte žiadu zálohu len výšku požičovného.
 • Poškodenie výstroje
  Zapožičanú výstroj si pri prevzatí dôkladne skontrolujte! V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu! Pokiaľ bude zrejmé, že zapožičaná výstroj bola nesprávne používaná, zákazník zodpovedá v plnej výške za spôsobenú škodu. Prevádzkovateľ má v tomto prípade právo použiť zálohu na opravu alebo náhradu poškodeného materiálu podľa cenníku servisných prác (poškodenie posudzuje servisný technik). Bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú hradené požičovňou.
 • Ostatné
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok zapožičania. Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z
bottom of page