top of page

POŽIČOVŇA LYŽÍ

 rezervácie na jarné prázdniny prijímame od 7.2.2024 !

 naša výstroj je vždy pripravená na dokonalý športový zážitok
     (nabrúsená, navoskovaná)


každý rok nové moderné vybavenie požičovne

ako jediný v Bratislave máme na dezinfekciu topánok profesionálny prístroj

dostupnosť lyží aj na poslednú chvíľu

informácie ohľadom lyžiarskych výcvikov
Vybavenie požičovne

lyže, lyžiarky,palice

NOVINKA skialp  (lyže,lyžiarky,pásy,palice)

snowboardy, topánky

bežky, topánky, palice

prilby,vaky,okuliare

korytnačky na chrbát

MOŽNOSTI POŽIČANIA ZIMNEJ VÝSTROJE

SLUŽBA - POISTENIE VÝSTROJE !  Za 10€ kompletne poistená výstroj proti krádeži a zlomeniu-poškodeniu (do 150€) !

Celosezónne požičanie

Výstroj si požičiate na celý rok za jednu fixnú cenu a bez zálohy. Ušetríte ak plánujete viacej zimných aktivít v roku.

Krátkodobé požičanie

Štandardné zapožičanie výstroje na konkrétny počet dní. Vhodné pre školské lyžiarske výcviky a jednorazové zimné pobyty.

rezervácie na jarné prázdniny prijímame od 7.2.2024 !

OZNAM

Zrušili sme zálohy za zapožičanú výstroj (okrem SKIALP a a 5*), platí sa iba požičovné. 

PODMIENKY POŽIČOVNE

 • Rezervácia zimnej výstroje
  SKIALP výstroj je možné rezervovať si OSOBNE najskôr 14dní pred lyžovačkou alebo TELEFONICKY. Cena rezervácie je 5€ ako nevratný manipulačný poplatok.
 • Zapožičanie
  Pre zapožičanie je nutné predložiť minimálne jeden platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas). Športová výstroj sa zapožičiava na dobu určitú. Doba zapožičania je záväzná z dôvodu ďalších rezervácií. Pri zapožičaní sa skladá záloha v hotovosti až do výšky 100% hodnoty výstroja. Výška záloh je stanovená individuálne v konkrétnej nájomnej zmluve. Zálohu vraciame pri riadnom vrátení zapožičanej výstroje. Platbu zálohy neprijímame platobnou kartou. Pri zapožičaní výstroje je cena požičovného započítaná už v zálohe (napr. hodnota výstroje je 100€, požičovného 50€, ZÁLOHA je 100€ a pri riadnom vrátení Vám vrátime 50€). Pri omeškanom vrátení je záloha krátená o doplatok nájomného. Pri predčasnom vrátení sa zostávajúca časť nájomného zaplatená do riadneho termínu účtuje 50% z každého dňa. V cenníku máme vybavenie ktoré zapožičiavame BEZ ZÁLOHY čo znamená že neplatíte žiadu zálohu len výšku požičovného.
 • Poškodenie výstroje
  Zapožičanú výstroj si pri prevzatí dôkladne skontrolujte! V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu! Pokiaľ bude zrejmé, že zapožičaná výstroj bola nesprávne používaná, zákazník zodpovedá v plnej výške za spôsobenú škodu. Prevádzkovateľ má v tomto prípade právo použiť zálohu na opravu alebo náhradu poškodeného materiálu podľa cenníku servisných prác (poškodenie posudzuje servisný technik). Bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú hradené požičovňou.
 • Ostatné
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok zapožičania. Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z
bottom of page