top of page

Brúsenie korčúľ

ko často brúsiť krasokorčule alebo hokejové korčule. Samozrejmě záleží na tom ako sa často používajú, váhe korčuliara/korčuliarky, kvalite noža, ale aj štýle jazdy a pod. Aj tak sa pokusíme podať základné informácie pre brúsenie korčúľ aspoň pre rekreačných korčuliarov bez skúseností.

Najskôr je nutné zmieniť, že keď korčule kúpite, musíte ich nechať pred prvým použitím nabrúsiť, korčule nie sú z výroby zámerne nabrúsené minimálne z bezpečnostných dôvodov pri preprave a hlavne pri skúšaní.

Na novom noži je potrebné vybrúsiť tzv. žliabik, teda výbrus spodnej hrany noža v tvaru písmena U, vďaka ktorému vzniknú dve ostré hrany, ktoré sa zarezávajú do ľadu.

Žliabik si môžete nechať urobiť aj podľa vašich požadaviek. Náročnejší aktívni korčuliari riešia aj hĺbku žliabika. Čím vyššie číslo, tým je hĺbka žliabika menšia (žliabik je mäkší). Tento žliabik prefrujú agilní korčuliari, ktorí sú rýchli a často rýchlo menia smer.

Naopak hlbší žliabik je obecne povedané vhodný pre silových korčuliarov, ktorí sa potrebujú o ľad viac zaprieť. Hlboký žliabik je tak častovyužívaný silovejšími alebo ťažšími korčuliarmi.

Tvar žliabika je potom samozrejme veľmi individuálny, každému môže vyhovovať niečo iné.

Každému korčuliarovi doporučujeme pred vstupom na ľad hrany skontrolovať. Pokiaľ uvidíte poškodené hrany, je potreba nôž upraviť. Pri drobnom poškodení môže stačiť brusný kameň. Pri väčšom poškodení noža je potreba nechať nože prebrúsiť na brúske k tomu určenej.

Rekreačný korčuliar

  • Obecne platí, že pokiaľ chodíte korčuľovať rekreačne párkrát za zimu, stačí nechať korčule nabrúsiť raz až dvakrát ročne. Samozrejme záleží na okolnostiach (váha, kvalita materiálu noža a pod.)

Amatérsky hráč

  • Amatérsky korčuliar, ktorý je na ľade 1-2x týždne by mal nože brúsiť cca každé 2-3 týždne. Opäť sa samozrejme jedná o orientačné doporučenie, iné nároky bude mať 100 kg vážiaci silový korčuliar a iné agilný junior.

Poloprofesionál

  • Pokročilejší hráč, ktorý už trénuje aktívne a pravidelne 3x-5x týždne, by mal korčule brúsiť cca raz za 1-2 týždne.

A kedy teda korčule nechať nabrúsiť?

  • Pokiaľ sú korčule nové, nechajte ich nabrúsiť pred prvým použitím.

  • Pokiaľ máte strhnutú hranu, teda ryhu alebo vryp v hrane korčule, je potreba korčule prebrúsiť brusným kameňom alebo brúskou.

  • Keď sa na vašom noži začne objavovať rez, doporučujeme korčule prebrúsiť.

  • Pri šľapnutí na tvrdý povrch (betón, kamienky a pod.). V takom prípade často dochádza k poškodeniu alebo čiastočnému strhnutiu hrany a samozrejme je treba nechať nože okamžite prebrúsiť.

bottom of page